لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
501 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک پلی استایرن 116cm تماس با شرکت ماموت
502 ساندویچ پانل دیواری  5cm آلومینیوم  پلی استایرن 116cm تماس با شرکت ماموت
503 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm تماس با شرکت ماموت
504 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm تماس با شرکت ماموت
505 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm تماس با شرکت ماموت
505 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس با شرکت ماموت
507 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل دیواری 4cm گالوانیزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 5cm گالوانیزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل دیواری 4cm گالوانیزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 5cm گالوانیزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل دیواری 4cm گالوانیزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 5cm گالوانیزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت واحد
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm گالوانیزه 100cm 106,000 تومان
402 ساندویچ پانل سقفی 5cm گالوانیزه 100cm 108,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 6cm گالوانیزه 100cm 110,000 تومان
404 ورق فلاشینگ 0.04 گالوانیزه 70cm تماس بگیرید
405 ورق آبرو 2mil گالوانیزه 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
406 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینگ پلی اورتان درجه1 100cm تماس با شرکت ماموت
407 ساندویچ پانل سقفی  5cm آلوزینگ-آلومینیوم  پلی اورتان درجه1 100cm تماس با شرکت ماموت
408 ساندویچ پانل سقفی  6cm آلومینیوم  پلی اورتان 100cm تماس با شرکت ماموت
409 ساندویچ پانل سقفی  8cm آلومینیوم  پلی اورتان درجه1 100cm تماس با شرکت ماموت
410 ورق فلاشینگ  0.05mil آلومینیوم  پلی اورتان درجه1 100cm تماس با شرکت ماموت
411 ورق آبرو  2mil گالوانیزه  پلی اورتان درجه1 100cm تماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm گالوانیزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندویچ پانل سقفی 5cm گالوانیزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 6cm گالوانیزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندویچ پانل سقفی 10cm گالوانیزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 15cm گالوانیزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm گالوانیزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندویچ پانل سقفی 5cm گالوانیزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 6cm گالوانیزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندویچ پانل سقفی 10cm گالوانیزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 15cm گالوانیزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

موسسه حسابرسی در تهران

موسسه حسابرسی
یکی از عوامل مهمی که همیشه و در هر دوره زمانی مورد توجه محققان قرار گرفته کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن است. از عواملی که سبب بالارفتن کیفیت حسابرسی می شود اندازه موسسه حسابرسی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

حسابرسی صورتهای مالی
تمامی نهادها و سازمانها برای سازمان دهی و رسیدن به اهداف اقتصادی خود، نیاز به حسابرسی دارند. در واقع برای حسابرسی صورتهای مالی که طی یک دوره مالی صورت می گیرد کلیه فعالیت های موسسه یا شرکت مورد بررسی قرار گرفته و با ارزیابی بی طرفانه گزارش نهایی تعیین و به اشخاص ذینفع اعلام میگردد.

امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و مالی در تمامی کشورها، نیازهای متفاوتی در بازار کار و سرمایه به وجود آمده است. کلیه شرکتها و سهامداران و افرادی که در بازار کار و سرمایه فعالیت دارند برای کنترل و ثبت فعالیت های خود به دنبال راهکارهایی صحیح و دقیق می باشند. با گذشت زمان و گسترش فعالیت های مالی در حوزه های مختلف، مجموعه هایی به عنوان شرکت حسابداری و شرکت حسابرسی ایجاد شده که با بهره مندی از دانش و تجربه افرادی مجرب و متخصص در زمینه مربوطه  وظیفه حسابداری و حسابرسی فعالیت ها را بر عهده می گیرند.

به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران به دلیل حجم فعالیت هایی که موسسات و شرکت های بزرگ دارند چنین وظایفی باید به مجموعه هایی که تحت عنوان شرکت حسابداری یا موسسه حسابرسی هستند سپرده شود. با سپردن امور مالی خود به موسسات حسابرسی در تهران  قطعا اطمینان بیشتری به بی نقص بودن کارها و کامل بودن رسیدگی های میتوان داشت. موسسات حسابرسی، به امور مالی و مالیاتی شرکت ها به صورت حرفه ای و اختصاصی می پردازند و نتایج را پس از بررسی اعلام می کنند این در صورتی است که در گذشته این رسیدگی ها به فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسات با توجه به نحوه عملکرد و نوع فعالیت، درون شرکتها و موسسات صورت می گرفت.

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با چندین سال سابقه درخشان در امر حسابداری و حسابرسی با داشتن کادری مجرب و متخصص در این امر، یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی در تهران بوده که وظایف بررسی صورتهای مالی شما را برعهده گرفته و بدون هیچ نقصی در کوتاه ترین زمان به آنها رسیدگی می کند و گزارش نهایی را به ذینفعان اعلام می دارد. موسسه حسابرسی محاسبان در این راستا آماده ارائه خدمات با بهترین کیفیت و بالاترین سطح تضمین و تعهد به اشخاص فعال در بازار کار و سرمایه در تمامی شهرها ازجمله شهر تهران، کرج و سایر شهرستان های استان البرز، مشهد، قزوین، اراک، اصفهان، ساوه، همدان و …می باشد و با مشاوره مالی رایگان، مشاوره مالیاتی رایگان و خدماتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامه، قرارداد حسابرسی و گزارش حسابرسی، گامی مثبت در جهت ارتقا سطح کیفی اطلاعات مالی شما و همینطور در بهینه نمودن سیستم های مالی و مدیریتی برداشته است.

اجاره خودرو رنو داستر

اجاره خودرو رنو داستر

خودرو رنو داستر را میتوان به عنوان یک خودروی شاسی بلند ارزان در بین تمامی خودرو های شاسی بلند عرضه شه توسط اجاره خودرو تهیه کرد.

این خودرو که همان خودرو داچیا داستر می باشد ، در سال 2012 معرفی شده و به عنوان یکی از خوش شانس ترین های شاسی بلند ها معرفی شد و دلیل این امر قیمت بسیار مناسب آن بود ، این خودرو را در برخی کشورها نیسان نیز می شناختند زیرا طراحی آن تا حد زیادی از بدنه گرفته تا موتور ، شبیه به نیسان جوک و رنو ساندرو می باشد که هر دو از محبوبیت زیادی برخوردار بودند.

رنو داستر که در ایران دنده اتوماتیک آن اراده می شود را می توان یکی از بهترین انتخاب های برای سفر های بین شهری و جا به جا کردن توریست ها و جهانگردان دانست زیرا این خودرو های اجاره ای از بهترین قیمت و بیشترین راحتی نسبت به سایر انواع برخوردارند.

اجاره اتومبیل را می توانید در انواع مختلف با توجه به بودجه و سلیقه شما از سایت و شرکت بزرگ اجاره ماشین به صورت با و بدون راننده تهیه کرد.

همچنین اجاره خودرو رنو داستر برای مجالس و تشریفات نیز استفاده های فراوانی دارد.

حال به یکسری از مشخصات فنی این خودروی شاسی بلند می پردازیم.

موتور این خودرو با 4 سیلندر 16 سوپاپه با حجم 1988 سی سی یک موتور بسیار خوب و مناسب برای گذر از جاده ها می باشد ، حداکثر گشتاور این خودرو رنو داستر ، 195 نیوتن و حداکثر قدرت آن 135 اسب بخار تخمین زده شده است.

این اتومبیل به سرعت 0 تا 100 در 10.7 ثانیه رسیده و حداکثر سرعت آن نیز 170 کیلومتر بر ساعت می باشد که رقم بدی برای ماشین های سواری در داخل ایران نیست زیرا نهایت سرعت در جاده 120 می باشد.

با اتومبیل کرایه ای رنو داستر به تجربه ای فوق العاده در طبیعت گردی ها و مسافرت های بین شهری خواهید رسید، این خودرو با مصرف سوخت ترکیبی 7.5 لیتر در هر 100 کیلومتر و مصرف سوخت در شهر به میزان 9.7 لیتر در 100 کیلومتر و خارج از شهر نیز 6.4 لیتر در هر 100 کیلومتر ، یک انتخاب مناسب حتی از نظر مصرف سوخت در بین سایر شاسی بلندها می باشد.

ترمز  این خودرو به صورت جلو دیسکی پره ای خنک شونده و یک ترمز عقب کاسه ای ABS در نظر گرفته شده است ، سیستم صوتی تجهیز شده با USB بلوتوث و قابلیت پخش MP3 که این سیستم صوتی توسط کنترلی که بر روی فرمان قرار گرفته است قابل کنترل می باشد.

چراغ مه شکن قوی این خودرو به شما کمک می کمند تا در راه های صعب العبور وارد شده و از طبیعت دست نخورده آن مناطق استفاده کنید.

برای اجاره این ماشین شاسی بلند و یا اطلاع از قیمت اجاره خودرو  می توانید با ما تماس بگیرید.

اجاره خودرو رنو کولیوس

اجاره خودرو رنو کولیوس

قبل از هرچیز می خواهیم معرفی مختصری در رابطه با خوردو رنو کولیوس ارایه دهیم : تاریخچه‌ی حضور خودرو رنو در ایران ، کل تاریخ خودروی کشورمان را در بر می‌گیرد . اولین وسیله نقلیه شخصی و موتوری ، توسط مظفرالدین شاه از بلژیک خریداری شد که خودروی رنو مدل ۱۹۰۰ با لاستیک‌های توپر بود . علاوه‌ بر این ، سال‌ های زیادی پس از پیروزی انقلاب هم مدل رنو ۵ ، پس از پیکان ، دومین خودروی پرفروش بازار کشور بود و با ممنوعیت واردات مدل‌های خارجی ، از طریق سایپا عرضه می‌شد . امروزه نمایندگی رنو در ایران یکی از فعال‌ترین واردکنندگان خودروی کشور است و با تنوع جالب توجه در محصولات ، فعالیت می‌کند.
رنو کولیوس ۲۰۱۷ می‌تواند به‌صورت ۷ نفره سفارش داده شود و با سه ردیف صندلی ، فناوری‌های ایمنی مدرن ، سیستم دو دیفرانسیل هوشمند و جعبه‌دنده‌ی خودکار جدید ، جذابیت زیادی برای بازار ایران داشته باشد.
برای اجاره خودرو رنو کولیوس باید به چند مورد توجه داشته باشید . نوع اتاق ، قیمت اجاره خودرو مورد استفاده شما از خودرو اجاره ای در ادامه با مقایسه ی خودرو ها از لحاظ شکل ظاهری خودرو میپردازیم.
امروزه با پیشرفت ارتباطات بین المللی نیاز به تشریفات اداری و تجاری بیش از پیش احساس می شود . در همین راستا موسسه اجاره خودرو رنت تهران مفتخر است با ارائه ی خدمات تشریفاتی خود در زمینه ی اجاره ی خودرو با رانندگان مجرب و دارای مهارت های گفتاری آمادگی خدمت به شما عزیزان را دارد . شرکت رنت تهران با توجه به رویکرد خود در ارائه خدمات لوکس در زمینه اجاره خودرو و ترانسفورت تشریفاتی و فرودگاهی خدمات ویژه ای در خصوص اجاره ماشین با بهترین خودرو ها ی روز دنیا با قیمت مناسب و شرایط مناسب و بدون دردسر در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد . برای اطلاع دقیق از شرایط و قیمت دقیق اجاره خودرو رنو کولیوس لازم از از طریق شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید .
ادامه خواندن “اجاره خودرو رنو کولیوس”

اجاره خودرو فاو بسترن

اجاره خودرو فاو بسترن

شرکت اجاره خودرو تهران رنت با کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.شرکت اجاره خودرو تهران رنت قصد دارد یکی از بهترین و لوکس ترین خودرو های خود را در اختیار شما متقاضیان محترم که قصد اجاره خودرو را دارید قرار دهد.
پیش از صحبت در مورد اجاره خودرو فاو بسترن و شرایط اجاره خودرو به ارائه مشخصات فنی آن می پردازیم:
بسترن B50 جدید را نباید یک فیس لیفت بدانیم بلکه این خودرو نسل جدید از بسترن محسوب می گردد که تغییرات عمده ای را تجربه کرده است.چراغهای جلو خودرو دارای یک قاب با زاویه های تند و تیز که چهره هجومی به این خودروی چینی داده است .در بین دو چراغ جلو یک جلو پنجره کرکره ای وجود دارد که در لبه هر کرکره یک نوار نازک کرمی رنگ نصب شده و در وسط این جلو پنجره لوگوی بزرگ بسترن به چشم می خورد. از نکات جالب توجه در نمای جلوی خودرو نوار کرمی است که از چراغ یک سمت شروع و پس از عبور از زیر جلو پنجره در گوشه چراغ جلوی دیگر ختم می شود که باعث یکپارچه شدن قسمتهای فوق شده است.
ظاهر خودرو در مدل RS دارای تفاوت هایی با مدل پایه بوده تا بتواند نمایی اسپرت را در ذهن بیننده القا کند.از جمله این تفاوت ها می توان به جلو پنجره مشبک مشکی رنگ بجای جلو پنجره ای کرکره ای مدل پایه ،چراغهای دودی در جلو و عقب خودرو،باله عقب نصب شده روی صندوق عقب ، سقف سیاه رنگ خودرو و نوار قرمز رنگ بالای جلو پنجره اشاره کرد.
وقتی داخل کابین بسترن بی 50 مدل 2017 می شویم  ، به کل مشخصات کابین های قبلی خودروهای چینی را فراموش خواهید کرد و به عبارت دیگر تفاوتی بین این محصول و محصولات کره ای و ژاپنی نخواهید یافت.جلو داشبورد زیبا و دو رنگ خودرو که ادوات فیزیکی بصورت ماهرانه در آن جانمایی شده، اولین موردی است که باعث حیرت شما می شود.نوار نقراه ای رنگی که در داشبورد و درهای کار شده است زیبایی دو چندانی به کابین خودرو داده است. بسترن سعی کرده قسمت صفحه نمایش لمسی و صفحه کلیومتر شمار را همانند بی ام و سری هفت توسط دو منحنی ،متصل به یکدیگر نمایش دهد.از نکات بارز دیگر کابین بسترن B50  جدید می توان به طراحی زیبای اهرم دنده و فرمان اشاره کرد.

همانطور که در نمای ظاهری مدل RS تفاوت هایی با مدل پایه وجود داشت در داخل خودرو هم تغییراتی به چشم می خورد. نوار نقره ای رنگ در مدل بسترن B50 RS جای خودرو را به نوار طرح چوب داده است. همچنین دوخت صندلیهای چرمی به رنگ قرمز مشخص شده است.از دیگر موارد،  تغییر پدال های گاز و ترمز است که  بصورت اسپرت و فلزی می باشد.

شرکت اجاره خودرو تهران رنت ، این امکان را به شما هموطنان عزیز می دهد که با اجاره خودرو فاو بسترن ، با قیمت مناسب تجربه استفاده از این خودرو لوکس را کسب کنید .

قیمت اجاره خودرو BMW بی ام و

[vc_row][vc_column][vc_column_text] لیست قیمت اجاره خودرو های BMW موجود:

BMW یکی از شرکت های برتر خودروسازی در جهان می باشد که همواره تولیدات این شرکت باعث ایجاد تحولاتی بزرگ در سطح خودروسازی جهان شده است. اجاره خودرو بی ام و در ایران به عنوان پر کاربردترین خودروها شناخته می شود چرا که از نظر ظاهر بسیار مجلل و خوش فرم می باشند. لیست قیمت اجاره خودروهای بی ام دبلیو که توسط شرکت اجاره خودرو رنت ایران تحویل داده می شود به شرح زیر است:

خودرو BMW I8

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

بی ام دبلیو i8 G460

 100,000,000 ریال

 600,000,000 ریال

 1,500,000,000 ریال

بی ام دبلیو z4 فول کیت

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

بی ام دبلیو z4 فول کیت

 10,000,000 ریال

 60,000,000 ریال

 180,000,000 ریال

BMW X6 بی ام و

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW X6 بی ام و

13,000,000 ریال

 70,000,000 ریال

 250,000,000 ریال

BMW X5 بی ام و

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW X5 بی ام و

15,000,000 ریال

70,000,000 ریال

250,000,000 ریال

BMW X4 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW X4 بی ام دبلیو

12,000,000 ریال

70,000,000 ریال

250,000,000 ریال

BMW X3 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW X3 بی ام دبلیو

5,000,000 ریال

32,000,000 ریال

120,000,000 ریال

BMW X1 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW X1 بی ام دبلیو

6,000,000 ریال

34,000,000 ریال

150,000,000 ریال

BMW 740 بی ام و

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 740 بی ام و

8,000,000 ریال

48,000,000 ریال

170,000,000 ریال

BMW 630 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 630 بی ام دبلیو

6,000,000 ریال

38,000,000 ریال

120,000,000 ریال

BMW I528 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW I528 بی ام دبلیو

12,000,000 ریال

70,000,000 ریال

240,000,000 ریال

BMW 528 بی ام و

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 528 بی ام و

10,000,000 ریال

56,000,000 ریال

180,000,000 ریال

BMW 530 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 530 بی ام دبلیو

4,000,000 ریال

24,500,000 ریال

100,000,000 ریال

BMW 428 بی ام و

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 428 بی ام و

15,000,000 ریال

90,000,000 ریال

300,000,000 ریال

BMW 330 بی ام دبلیو

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 330 بی ام دبلیو

5,500,000 ریال

32,000,000 ریال

120,000,000 ریال

BMW 335 بی ام و

عکس

نام

روزانه

 هفتگی

ماهانه

BMW 335 بی ام و

6,000,000 ریال

34,000,000 ریال

120,000,000 ریال

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اجاره خودرو مزدا3

اجاره خودرو مزدا3

اجاره خودرو یکی از بیشترین در خواست های این روزها در بین خدمات خودرو در ایران می باشد که می توان آن را یکی از پر رونق ترین های ایران دانست.

اجاره خودرو ارزان در انواع و با شرایط مختلف در سایت اجاره خودرو با بهترین شرایط اجاره ماشین وجود دارد، همچنین شما می توانید تمامی انواع خودرو مودر نظر خود را در صورت وجود نداشتن در سایت از طریق تماس با ما سفارش داده و طی مدت کمی آن ها را دریافت نمایید.

خودروی مورد نظر سایت اجاره اتومبیل برای شرح در این پست ، خودرو مزدا 3 می باشد که می توان آن را یکی از خودرو های محبوب سال 2011 دانست ، این خودروی ژاپنی که در سال 2010 تولید شده است، به محض عرضه در مدت زمان کمی به بهترین فروش رسید.

مزدا 3 با موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه خود توان تولید 145 اسب بخار قدرت و 187 نیوتن متر گشتاور را دارد .جعبه دنده این خودرو به صورت 5 دنده اتوماتیک در نظر گرفته شده است که از تیپ ترونیک در آن استفاده می شود.

حداکثر سرعت این خودرو 310 کیلومتر بر ساعت و رسیدن به شتاب 0 تا 100 در این خودرو در 9.2 ثانیه انجام میگیرد. وزنی که برای این اتومبیل لوکس در نظر گرفته شده است 1340 کیلوگرم می باشد که این وزن باعث ایستایی این خودرو در سرعت بالا می شود.

مصرف سوخت در این خودرو در صورت گشت در داخل شهر 8.4 لیتر و خارج از شهر 6.4 لیتر می باشد. این خودرو مصرف سوخت ترکیبی 7.6 لیتر در هر 100 کیلومتر را دارا می باشد.

قیمت اجاره مزدا 3 در بازار به صورت صفر از 124 میلیون شروع میشود،این خودرو دارای سیستم کنترل موسیقی بر روی فرمان ، 6 عدد کیسه هوا ، بر ای سرنشینان جلو به صورت جلویی ، جانبی  و پرده ای می باشد.

گیربکس 5 سرعته با کنترل الکترونیکی و قابلیت تعویض دنده به صورت دستان با فرمان هیدرولیکی که در 4 جهت می توان آن را تنظیم کرد این خودرو را یکی از بهترین خودرو ها در رده قیمتی خود کرده است که می توان به وسیله آن از سفر های طولانی نیز لذت برد.

خودرو انژکتوری فوق با امکانات بسیار متنوع آن و با صفحات و دکمه های کنترل متعدد یکی از دسته خودرو های لوکس می باشد که به صورت اجاره خودرو لوکس قابل تهیه می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خودرو اجاره ای مورد نظر خود می توانید با ما تماس بگیرید.

اجازه خودرو مزدا 323

اجازه خودرو مزدا 323

این خودرو وقتی وارد بازار خودروی ایرانی شد این بازار بسیار محدود تر از امروز بوده و با وجود تمامی ایرادات و کم کاری ها در این خودرو مانند موتور متوسط و آپشن های کم آن توانست به فروش قابل توجهی دست پیدا کند و این فروش به دلیل ظاهر دوست داشتنی و سواری راخت آن بود.

خودرو مزدا 323FL خودرویی با استهلاک پایین و کیفیت بالا بود که به همین دلیل در بدو ورودش به بازار ایرانی با توجه به استهلاک و کیفیت خوبش ، جای پای خود را در بازار ایرانی محکم کرد و در بین مردم به محبوبیت زیادی رسید و این دلیل موجهی شد برای جا دادن مدل های بعدیه این برند در بازار ایران.

از نظر ظاهری در مورد این خودروی برند مزدا می توان گفت که این خودرو در مقایسه با سایر خودرو بسیار شکیل و ریبا بوده و هست به جز سایز چرخ ها که ابوهت مزدا را زیر سوال برده و ارتفاع کم سپر عقبی که جالب نمی باشد.

اجاره خودرو مزدا 323 یکی از به صرفه ترین کارها برای استفاده به عنوان خودرویی در سفرهای بین شهری می باشد، این خودروی تولید انبود هر چند بسیار جذاب و زیبا به نظر می رسد ولی همان طور که از اسم آن معلوم است ، می توان آن را پس از مدتی خسته کننده دید و به همین دلیل اسپرت کردن این خودرو پیشنهاد می شود.

شما می توانید برای اجاره خودرو ارزان با سایت رنت ایران تماس بگیرید و در صورت مناسب بودن شرایط اجاره خودرو ، قیمت اجاره خودرو و … مزدا 323 را سفارش داده و در کسری از زمان آن را دریافت نمایید.

خودروی 323 ای که شرکت بهمن با همکاری رنو تولید می کند  با موتور 1.6 لیتری  و 16 سوپاپه عرضه می شود که این ماشین 106 اسب بخار قدرت داشته و 145 نیوتن متر نیز گشتاور آن می باشد.

صندلی های این خودرو راحتی قابل قبولی دارند که این خودرو را برای سفرهای بین شهری خودرویی مناسب کرده و می توان از این رو خودرو اجاره ای مزدا 323 را تهیه کرد.

این خودرو ظاهر داخلی خیلی زیبایی ندارد اما به نسبت سایر رقبای خود رد سال های گذشته ظاهر آن مناسب و قابل توجه به شمار می رقت.

در مجموع خودروی مزدا 323 را می توانید به عنوان خودرو کرایه ای ارزان قیمت تهیه کرده و از شرایط اجاره خودرو ساده آن نیز استفاده نمود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اجاره خودرو 323 مزدا می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

اجاره خودرو مزدا MX-5

اجاره خودرو مزدا MX-5

خودرو مزدا MX-5 یکی از خودرو های اجاره ای رزرو شده در صف انتظار لیست اجاره خودرو رنت ایران می باشد.

این خودرو که مزدا مدتی است آن را معرفی کرده است و خودرویی اسپرت و تحولی چشم گیر در صنعت خودرو سازی مزداست هنوز وارد بازار ایران نشده ،  خیل عظیمی از طرفداران را به خود اختصاص داده است.

این خودرو مزدا MX-5  با اینکه هنوز وارد ایران نشده است ولی با توجه به مشخصات فنی آن می توان حدس زد که خودرویی با سواری بی نظیر است ، نه تنها امکانات رفاهی و فنی این خودرو بسار عالی می باشد، بلکه این خودرو از نظر ظاهری دارای ، ظاهری بسیار زیبا ، شکیل و اسپرت می باشد ، این خودرو لوکس / خودرو اسپرت شما را با تجربه ای سراسر هیجان همراه خواهد کرد و سایت رنت ایران مفتخر است که این خودرو را به محض ورود به بابزار ایرانی به عنوان یکی از خودرو اجاره ای لوکس خود معرفی و پیشنهاد دهد.

این خودرو رقیب سرسخت مدلGT86  تویوتا  می باشد که این خودرو نیز یکی از ماشین های اجاره ای در سایت ما می باشد ، می توانید هر دو را از شرکت ما تهیه کرده و با هم مقایسه نمایید.

حال به شرح مختصری از خودرو MX-5 مزدا می پردازیم، این خودروی اسپرت به صورت کوپه عرضه شده است و دو نفره می باشد ، نفر سوم ؟ نه متاسفانه یا خوشبختانه نفر سومی وجود نخواهد داشت ، در شمن بهتر است کوله پشتی ای نیز همراه نداشته باشید چون این خودروی اسپرت اصلا برای مسافرت مناسب نمی باشد.

پیشنهاد اجاره اتومبیل به شما این است که این خودرو را برای دور دور های شهری و بین شهری کوتاه مدت و تجربه سرعت و قدرت در کنار هم تهیه فرمایید ، البته برخی از متقاضیان این خودرو را به عنوان ماشین عروس اجاره ای نیز در نظر داشته اند.

شما می توانید رسیدن سرعت 0 تا 96 کیلومتر را طی مدت 5.8 ثانیه مشاهده نمایید. سقف این خودرو به صورت میاتا و جمع شونده می باشد که نسبت به مدل های قبلی چشم گیر است.

اما ایراد میاتا این است که به محض جمع شدن باعث می شود تا تعادل خودرو کمی بهم بریزد که این مساله از زیبایی و جذابیت این خودرو کم نخواهد کرد.

خودرو MX-5 از موتور 4 سیلندره 2 لیتری که 155 اسب بخار را تولید می کند بهره می برد.

برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو این خودرو با ما تماس بگیرید.