اتاق ایزوله

به اتاق های حمل بار واتاق های یخچالی واتاق های حمل نوشابه ماموت اتاق ایزوله گفته می شود که در سه سایز کامیون ، کامیونت ووانت موجود می باشند

اتاق حمل بار برای حمل همه نوع بار تعریف شده است که به صورت یک اتاق مشبک فلزی که برای حمل مرغ وگاز تعریف شده و اتاق حمل بار کامیون در عین مقاومت سبک است و می تواند وزن بارراتحمل کند و باید به ارتفاوع وطول وعرض اتاق توجه کرد اندازه اتاق متناسب با اندازه شاسی کامیون است . اتاق حمل بار کامیونت برای حمل کالای ویژه است اتاق حمل بار کامیونت مسقف ، باری فلزی ، مسقف چادری ،مسقف چادری فلزی، مشبک فلزی، بالابر وتانکر و یخچال وکمپرسی ف این اتاق می توان وزن زیادی را متحمل شود وبرای ساخت آن از ساندویچ پانل دیواری وساندویچ پانل سقفی استفاده می شود وزن اتاق کامیونت باید سبک باشد و باید بتواند وزن زیادی راتحمل کند و درهنگام خرید باید به کف اتاق دقت بسیاری کرد.در اتاق حمل بار نیسان باید به شاسی نیسان توجه کرد تا برای حمل کالاهای کوچک ، بین شهری وکالاهای روزانه بتوان از آن استفاده کرد باید به کف و سقف ودیوارهای نیسان باید توجه کرد تا از اتلاف انرژی جلوگیری می شود وبعداز آسیب دیدن اتاق نیسان می توان آن را با رزین  مخصوص ترمیم کرد. اتاق های یخچالی یا سردخانه ای نیسان از فوم تزریقی پلی یورتان بهن وجود آمده است که این فوم ی تواند میزان اتلاف انرژی را کاهش میدهد ضخامت دیوارها وسقف آن 10 سانتی متر وضخامت کف آن 15 سانتیمتر ممکن است یک درب در پشت داشته باشد یا یک درب کوچک در بغل داشته باشد و یک هواکش داشته باشد . اتاق یخچال دار کامیونت دونوع است اتاق یخچال داربالای صفر واتاق یخچال دار زیرصفرو این اتاق مخصوص پخش مویرگی است و ممکن است یک درب در عقب داشته باشد یایک درب در بغل داشته باشد.و برای توزیع مواد غذایی وپروتئینی از ان استفاده می شود. اتاق حمل نوشابه  می تواند کرکره دارو هم بدون کرکره  و قفسه بندی شده است وبه صورت  سه قسمت تقسیم بندی شده است و این قفسه ها دارای شیب 15 درجه است و امکان قطع شدن قفسه ها کمتر باشد .